Mânâ Cihetiyle Tevâfuklar

Bu örneklerdeki tevâfuklarda anlam olarak birbiriyle örtüşen kelime veya ifadeler bulunmaktadır.

Videolar: