Peygamber İsimlerinde

Kur’ân-ı Kerim’de 24 Peygamber’in ismi geçmektedir. Bu isimler ekseriyetle birbirleriyle tevâfuk etmektedir. Hayrat Neşriyat Tevafuklu Mushaf’tan bu tevafukların göründüğü bazı örnek sayfaları inceleyebilirsiniz: